Zidne tapete i foto tapete

Zagreb-Hrvatska


Za sve info pošaljite upit na
Mail: Zidne tapete - foto tapete

WALLART OBLOGE

3d Zidne obloge

PANESPOL OBLOGE

zidne obloge

FLUFFO PANELI

FLUFFO


AUTO KREVETI

dječji auto kreveti


Pratite nas i na društvenim mrežama
  • facebook
  • twitter
  • google plus foto tapete
UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE – SKLAPANJA UGOVORA NA DALJINU MKD

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE
Nositelj svih prava na internet stranici www.zidnetapete.net i www.media-koncept-dizajn.hr je trgovačko društvo Media Koncept Dizajn j.d.o.o. (dalje u tekstu: MDK). MDK putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem web narudžbe. Korištenjem usluge MDK narudžbe i svih pridruženih stranica i servisa na www.zidnetapete.net i www.media-koncept-dizajn.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem navedenih stranica te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i MDK, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora. Pružatelj usluge internet prodaje odnosno prodaje sklapanjem ugovora na daljinu putem navedenih web stranica/servisa je Media Koncept Dizajn j.d.o.o,Ante Pandakovića 11, 10000 ZAGREB OIB: 52019897393 Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.
MDK pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
MDK pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio www.zidnetapete.net i www.media-koncept-dizajn.hr u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
MDK pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge putem navedenih stranica u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta.
Korištenje usluga MDK odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje MDK od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a MDK ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost.
MKD se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.zidnetapete.hr MKD zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. MKD ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

2. UVJETI PRODAJE
I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji
Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu MKD za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac prihvaćanjem ponude koja je izdana nakon detaljno opisanih značajki naručenih proizvoda i načina prodaje,dostave i plaćanja, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i MKD, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog/naručenog proizvoda ili usluge putem MKD web shopa/stranice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge koja je utvrđena i predstvljena kupcu svaki puta prilikom upita i prije sklapanja ugovora. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu MKD na jedan od slijedećih načina:

• Uplatom prema poslanoj ponudi putem e-maila ili poštom, koja je kreirana prema zahtjevu kupca za kupnjom određenih artikala gdje je kupac već upoznat sa konačnom cijenom i rokovima isporuke te načinom plaćanja. Ugovor stupa na snagu po izvršenoj transakciji korisnika/kupca, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.
Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
- ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
- ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije,
- ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču u njegovoj narudžbi.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti MDK o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Media Koncept Dizajn j.d.o.o., Ante Pandakovića 11, 10000 ZAGREB), ili elektroničkom poštom na info@media-koncept-dizajn.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, link za skidanje obrasca za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na Obrazac za jednostrani raskid ugovora koji korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju MDK bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.
Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada MDK, odnosno Media Koncept Dizajn j.d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat sredstava bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca MDK može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Media Koncept Dizajn j.d.o.o , Ante Pandakovića 11, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je MKD, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona (01) 7980 561 ili se javi na info@media-koncept-dizajn.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni. Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti MKD iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio MKD o jednostranom raskidu Ugovora.
II) Uvjeti i postupak kupnje
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, istaknuti su u odgovoru emailom na upit korisnika prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave je na trošak korisnika osim ako nije ponudom drugačije specificirano. Sve informacije o potvrdi kupnje odnosno sklapanja ugovora dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca zaprimljene od strane MKD. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV. Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: infovmedia-koncept-dizajn.hrili na telefonski broj (01) 7980 561 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena.

III) Dostava i uvjeti dostave
• trošak dostave ovisi o težini i količini proizvoda te će na zahtjev kupca biti istaknut prilikom ponude ili obavješten e-mailom kod upita za proizvod.
• rok isporuke proizvoda je istaknut na ponudi prije zaključenja ugovora na daljinu, izuzev proizvoda s posebnom napomenom.
• u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti na njegov e-mail ili telefonom.

IV) Reklamacije i prigovori
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti MKD uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:
• na broj telefona: (01) 7980 561
• na e-mail adresu: info@media-koncept-dizajn.hr
• na adresu: Media Koncept Dizajn j.d.o.o., Ante Pandakovića 11, 10000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. MKD vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi MKD.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi MKD, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis
Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.
U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

VI) Način i postupak plaćanja
Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e. Nakon potvrde narudžbe, MKD prosljeđuje e-mailom podatke/ponudu potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku. Nakon primitka uplate u skladu s ponudom pokreće se postupak isporuke prema navedenim uvjetima iz ponude.
b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, MKD prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke/ponudu za izvršenje plaćanja. Nakon primitka uplate u skladu s ponudom pokreće se postupak isporuke prema navedenim uvjetima iz ponude.
3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI
MKD se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika MKD proizvoda i usluga te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Mondo može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi MKD. Mondo će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga MKD. MKD prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe MKD web stranica bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika. MKD prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. MKD će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja MKD web stranice od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke MKD će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.
4. KOMUNIKACIJA MKD S KORISNICIMA
Slanjem podataka dajete suglasnost da vas Mondo u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

Zatražite informativnu ponudu:

ili
 
Dodajte svoju sliku:
-